Home

Welkom op de website van Combinatie Espeldoorn & Dokter.

Een combinatie door en voor de duiven.

Door de duiven omdat in 2009 een verdwaalde duif van Mark bij Annette op haar hok in Ter Apel terecht kwam. Annette heeft de duif doorgegeven, daarmee was het eerste contact een feit. Een contact met mooie gevolgen. Het groeide uit tot veel meer en zorgde er uiteindelijk voor dat Mark, toen wonende in Ommen, in 2010 naar Ter Apel is verhuist om daar samen een nieuwe toekomst tegemoet te gaan.

Voor elkaar maar zeker ook voor de duiven. Beide hebben sinds hun jeugd een passie voor de sport en konden daar toen samen invulling aan geven. Doelen zijn gesteld en latten werden hoog gelegd. Een nieuw hok verrees in de achtertuin en er werd driftig gezocht naar versterkingen. Niet zonder resultaat. Al in hun eerste jaar samen konden ze een 7e NPO Arras op hun naam schrijven.

Eind 2010 werden de beste duiven van beide kolonies verkocht en werd er opnieuw gestart in Ter Apel. Vanaf die tijd is de duivenkolonie compleet nieuw opgebouwd met duiven van Frans Zwols, Jan Keen en Van Loon via Eijerkamp. De keuze voor deze lijnen wierp in 2011 direct vruchten af, gezien het behalen van het jonge duivenkampioenschap van Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Duiven als Akakia (9e beste jonge duif WHZB 2011), Ajax (fantastische vlieger met o.a. een eerste van het Noordgedeelte Afdeling 10 en een 9e NPO), Aspasia (3e NPO op Pommeroeul).

Mark en Annette willen je graag deelgenoot maken van hun belevenissen in de sport. Vandaar deze website. Je bent van harte uitgenodigd vaak terug te komen om zo op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de combinatie.

Veel plezier met het doorlezen en bladeren door de verschillende pagina’s.

Reacties zijn gesloten.